LA DURACIÓ DE L’ERASMUS+ 2019  VA DES DE 31/12/2019 FINS 31/12/2022.

CHESS AS AN INCLUSIVE AND MONTESSORI LEARNING TOOL

ESCACS COM A FERRAMENTA D’APRENENTATGE INCLUSIU I MONTESSORIÁ

AJEDREZ COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE INCLUSIVO Y MONTESSORIANO

 

6 MOBILITATS / 6 MOBILITIES  :   DUES A FINLANDIA I QUATRE A ITÀLIA.

LES NOSTRES DUES COMPANYERES ENCARNA MORERA MASQUEFA I EMPAR SASTRE ARBONA HAN REALITZAT LES PRIMERES DUES MOBILITATS A FINLÀNDIA, PARTICIPANT EN UN CURS ESTRUCTURAT I ORGANITZAT PER ENGLISH MATTERS.