SÍ, SOM CENTRE AMFITRIÓ DEL PRESTIGIÓS PROJECTE IMOUTE. QUÈ SIGNIFICA AIXÒ? DONCS QUE VENEN D’ALTRES CENTRES EDUCATIUS PER VEURE COM TREBALLEM I EXPORTAR ELS NOSTRES PROJECTES ALS SEUS…VOLS SABER MÉS? CONTINUA LLEGINT!

 

 

ESCACS I RÀDIO SANTANNERS

46005909 – CEIP SANTA ANNA

Referència IMou-Te: 46005909-02782623

Descripció /Descripción

Amb els escacs educatius pretenem que el nostre alumnat millore les seues competències acadèmiques i perquè no, també socials i emocionals. L’interès de l’alumnat al voltant dels escacs és un actiu que hem d’aprofitar i cultivar. La intervenció didàctica en els escacs ha de posar l’accent en la participació màxima de l’alumnat i la implicació en el seu aprenentatge. A aquest efecte, sempre que siga possible, caldrà incidir en la pràctica i, a partir d’aquesta, comprendre i relacionar els conceptes que es desenvolupen.La varietat en l’aplicació d’estils i tècniques d’ensenyament que posen l’accent en el procés, i no tant en el resultat, ha de ser un element clau de l’ensenyament en aquesta matèria. Entre aquests cal destacar dos pilars metodològics fonamentals: la resolució de problemes i l’estratègia en la pràctica global en la forma d’abordar les tasques d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta darrera es pot plantejar des de diferents enfocaments: 1. Global Pura, que respondria a la realització de partides completes amb la seva notació pertinent i en els formats que convinguen en cada moment (parelles, simultànies, ràpides, de grup, de modalitats especials,…) 2. Global amb focalització de l’atenció, en la qual es desenvoluparien partides completes en què caldria posar l’atenció en el contingut que s’està desenvolupant a la sessió o a la unitat didàctica. Per exemple, reforçar amb punts una obertura adequada, o la recerca de la combinació tàctica que s’ha explicat en aquella sessió, o l’execució de determinats mats; fer canvis en la posició de blanques i negres durant una mateixa partida per a treballar diferents aspectes; focalitzar l’atenció en les millors opcions d’enroc; calcular el valor relatiu i absolut de les peces en un determinat moment de la partida, etc. 3. Global amb situació de joc reduïda, en la qual es reduiria la complexitat del joc global i es partiria de situacions de joc més senzilles en funció de l’objectiu didàctic que es plantegés. Un exemple clar és el joc a partir de situacions de final amb diferents peces. Aquesta estratègia metodològica és idònia també en els primers passos de l’aprenentatge dels escacs, quan s’aprenen a moure les peces (un peó que ha de coronar en diferents enfrontaments: quatre peons contra quatre peons, sis peons contra una torre, vuit peons contra dama, sis peons contra dos alfils,…)Els ritmes d’aprenentatge en els escacs són molt diferents, per la qual cosa, com hem comentat abans, l’atenció a la diversitat ha de ser un pilar clau de la nostra intervenció a l’aula. Aquesta tindrà una doble vessant: per una banda, afavorir una educació més individualitzada i, per l’altra, l’acceptació per part de tot l’alumnat del fet que tothom no és igual i que cal acceptar i respectar aquestes diferències.En aquest sentit, a més a més de conèixer i partir dels nivells de coneixement inicials de cada alumne, dins l’aula i en la programació diària, caldrà utilitzar recursos didàctics i estils d’ensenyament que faciliten la inclusió de tot l’alumnat en les activitats: ensenyament per grups de nivell, a partir de la formació de grups amb problemàtiques i ritmes d’aprenentatge similars; ensenyament per autoavaluació, amb el disseny de fitxes de problemes que aporten informació a l’alumnat sobre els nivells que assoleixen respecte de l’aprenentatge d’un determinat contingut; o ensenyament recíproc, a partir de la formació de parelles de nivells diferents que multipliquen el professorat a l’aula. Per altra banda, s’ha de fomentar el treball cooperatiu amb la realització d’activitats de recerca en petits grups i la realització de diferents dinàmiques de grup a l’aula.És necessari destacar les grans possibilitats que, a nivell metodològic, ens poden proporcionar les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels escacs: l’ús de blocs que complementin el treball que es realitza a les sessions de classe, la realització de diferents tipus de programes educatius multimèdia (webquests, caceres del tresor, miniqüests), la realització de treballs de recerca guiada amb el suport d’Internet, l’ús de programes informàtics específics d’escacs, etc.Els centres educatius incorporem gradualment l’ús de les pissarres digitals a l’aula. Aquest esdevé un interessantíssim recurs per a l’ensenyament dels escacs, ja que: es pot disposar d’un tauler interactiu gegant amb la simple instal·lació de programari lliure o gratuït adequat; permet la navegació directa per Internet i per tant, la complementació de qualsevol contingut que desenvolupem a l’aula (obertures, orígens dels escacs, biografies d’escaquistes rellevants, notícies actuals i passades relacionades amb els escacs, presentació de problemes…); ofereix la possibilitat de veure fragments de pel·lícules o llegir texts sense necessitat d’altres recursos; es pot mostrar al grup diàriament el registre de qualificacions amb un sistema de reforços positius, amb la motivació que això genera en l’alumnat; permet organitzar de forma senzilla els tornejos; i un llarg etcètera.

Objectius /Objetivos

GENERALS
• Millorar el rendiment acadèmic del nostre alumnat, sobretot en resolució de problemes i en comprensió lectora.
• Utilitzar els escacs com a referent comú i així cohesionar a tota la Comunitat Educativa.
• Aprendre a ser responsables.
• Realitzar també activitats en un context “no escolar”, per afavorir la convivència de tots.
• Ficar les bases per a la creació d’una escola d’escacs. Aquest curs hem creat l’escola de pilota i hem estat competint tot l’any amb els clubs federats de diferents poblacions de la Safor i la Ribera, participant també a les trobades de prebenjamins i aconseguint un meritori tercer lloc a la competició de pilota a l’escola. Per al proper curs tenim en ment crear l’escola d’atletisme i poder participar en les jornades d’Atletisme dels JECV que es realitzen en altres poblacions properes, i per a l’altre curs tal vegada l’escola d’escacs, incrementant així la pràctica esportiva del nostre centre.
• Vetllar perquè aquesta pràctica es trobe d’acord amb uns criteris que asseguren la seua orientació formativa, de salut i benestar i de cohesió social.
• Elaborar una programació pròpia d’escacs amb els seus objectius, continguts, metodologia, criteris d’avaluació, estàndards d’aprenentatge, temporalització, competències bàsiques, atenció a la diversitat, transversalitat… per a introduir-los i poder tindre una continuïtat a llarg termini, com una àrea pròpia dins del currículum, dins de l’autonomia de centre per a configurar la seua oferta formativa i dissenyar i implantar mètodes pedagògics propis, tal com disposa al Preàmbul del Decret 108/2014 del 4 de juliol del Consell, pel qual s’estableix el nou currículum.
• Recopilar i crear un arxiu complet de materials, recursos, estratègies i activitats didàctiques relacionades amb els escacs com poden ser: pel·lícules, documentals, dibuixos animats, cançons, balls, teatre i representacions, jocs motrius, fitxes de tot tipus (pintar, de relacionar, conceptuals, d’exercicis d’escacs, d’educació en valors), històries de jugadors d’escacs, dites relacionades amb els escacs, contes, poesies … que promouen en l’alumnat un pensament reflexiu, crític, imaginatiu i lògic.
• Aprofitar l’aspecte lúdic de la matèria que volem oferir, per a treballar l’Educació en Valors de forma més concreta i amb activitats específiques. Per a tal fi, també recopilarem i crearem un altre arxiu de materials, recursos, estratègies i activitats didàctiques relacionades amb l’educació en valors, amb accions i exemples pròxims a tots.
• Aconseguir recursos econòmics per a dur endavant aquest ambiciós projecte.
• Conéixer el concepte i funcionament de ràdio escolar, per poder realitzar un pograma de ràdio amb els elements bàsics.
ESPECÍFICS
• Valorar els escacs moderns com a patrimoni històric cultural d’origen valencià.
• Compartir experiències amb alguna persona important en aquest món per a que faça o que tinguen un model, un referent com puga ser Julen Aridmendi, campió d’Espanya i una gran persona, o algun altre Gran Mestre Internacional, junt a alguna xiqueta del club d’escacs d’Oliva, un referent més pròxim, que ha sigut campiona de la Comunitat. Gaudir de la participació de mestres d’Escacs Educatius com és Daniel Escobar (nomenat en anterioritat).
• Establir relacions amb altres centres i institucions per realitzar aquest projecte i poder tindre una continuïtat a llarg termini.
• Aprendre a perdre.
• Facilitar oportunitats d’aprofitament del temps d’oci als nostres alumnes amb risc d’exclusió social.

Aspectes que es mostraran /Aspectos que se mostrarán

Educació Infantil

Presentació del tauler (forma, color, les peces, moviment de les peces, columnes, files, diagonals) tot açó, mitjançant la psicomotricitat amb material propi de l’etapa (pilotes, cotxes, collars, corones…) i per suposat amb el seu cos, actuant dins del tauler amb els moviments de les peces.
Com a element motivador i innovador tenim robotica aplicada als escacs.

Educació Primària

En aquesta etapa treballem des de 2 aspectes diferents:

Una sessió dins de l’àrea matemàtica on aprenem a jugar.
Escacs educatius: Mitjançant el tauler i les peces dels escacs l’alumnat aprèn conceptes de totes les matèries del currículum: dins de les assignatures de castellà i valencià, formes verbals, adjectius…Matemàtiques: sumar, restar, taules de multiplicar, geometria… Ciències Naturals i Socials.
Enllacem qualsevol matèria als escacs per tal d’apropar-nos més a la consecució dels objectius de les diferents arees.

Qualsevol tema transversal o activitat realitzada al centre la lliguem amb els escacs: Biblioteca (tenim al Peó que és la mascota i l’encarregada de donar tasques pròpies del projecte de biblioteca), Hort Escolar ( Amb l’Alfil, que ens mostra el camí de les plantes i hortet, La Dama amb l’activitat contra la violència de gènere, la Torre com a conducte al projecte de l’univers i el Cavall, encarregat de portar-nos i endinsar-nos al món de la fantasia. Dramatització de la Llegenda dels escacs, interpretat per l’alumnat de sisé per a la resta, Gastronomia, receptes i representacions del tauler i peces, Disfresses de Carnestoltes…

Al centre tenim una ràdio com un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilita les tasques de redacció dels alumnes. En aquest espai també dediquem un espai als escacs, bé mitjançant entrevistes o radiant partides o jugades.

En ambdues etapes tenim jocs de creació pròpia per a l’entreteniment i ampliació de coneixements: daus, educachess, memori, bingo, dòmino…

Categories /Categorías

Models d’Organització escolar – Posada en pràctica de projectes d’innovació educativa – Mesures organitzatives per afavorir la inclusió educativa – Projectes Europeus /Proyectos Europeos – Transició entre etapes /Transición entre etapas – Tutoria /Tutoría – Grups internivelars /Grupos internivelares – Plurilingüisme /Plurilingüismo – Aprenentatge col·laboratiu /Aprendizaje colaborativo – Gamificació /Gamificación – Posada en pràctica de projectes d’innovació educativa – Mesures pedagógiques afavoridores d’inclusió educativa – Convivència /Convivencia – Mediació /Mediación – Igualtat /Igualdad – Coeducació /Coeducación –

Contacte /Contacto:

46005909 – CEIP SANTA ANNA . OLIVA (VALÈNCIA)